Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3537850

Hoạt động Vui Tết Trung thu cho các bé trường Mầm non Đào Mỹ