Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3537850
 20/05/19  Chăm sóc trẻ  79
Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo Dục Đào Tạo huyện Lạng Giang, thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Trường mầm non Đào Mỹ về việc thực hiện phong trào xây dựng vườn rau sạch, đảm bảo bữa ăn an toàn, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ. Không chỉ góp phần tạo cảnh quan môi trường “xanh - ...